Gestió Financera

Gestió FinanceraLa particularitat de la funció financera radica en què el seu plantejament equivocat pot arribar a destruir una empresa. És vital que es conegui la quantitat i qualitat de la gestió financera de cada empresa amb la màxima exactitud i rigor. Sense equilibri financer no es pot tenir i mantenir l’equilibri econòmic.

El nostre assessorament en aquesta àrea del negoci es centra en la planificació financera, oferint entre d'altres els següents serveis:

 • Anàlisis i diagnòstic financer
 • Gestió de la tresoreria
 • Determinació de les necessitats operatives de financiació

Els nostres serveis estan orientats per a poder oferir el més ampli ventall de productes financers, entre d'altres, n’exposem alguns a continuació:

Particulars
 • Hipoteques per a compra de vivenda, i hipoteca pont per canvi de casa
 • Subrogació-novació d'hipoteques per aconseguir unes millors condicions
 • Reunificació de deutes i concessió amb incidències financeres (RAI o ASNEF)
 • Plans especials per a estrangers, amb permís de residència i treball
 • Solució de problemes econòmics
Empreses
 • Refinanciació de deutes
 • Pòlisses de crèdit
 • Línies de descompte comercial
 • Leasing
 • Renting
 • Factoring