Assegurances

AssegurancesLa tranquil·litat que ofereix la seguretat és indispensable per a vostè i la seva empresa.

Assessors i Consultors de Pimes està vinculada a una important correduría d’àmbit nacional, que realitzarà una completa auditoria personalitzada i l’assessorarà en l’obtenció de la pòlissa d’assegurances més adequada per a cobrir totes les seves necessitats, òbviament amb cost més interessant per a vostè i per a la seva empresa.

Aquests són alguns dels nostres serveis:

 • Auditoria de riscos (Estudis personalitzats per a concretar els riscos necessaris i propostes de contractació sense compromís)
 • Estudis fiscals relacionats amb les seves assegurances
 • Estudis per a complementar les cobertures de treballadors autònoms
 • Rendes temporals i vitalícies
 • Assegurances comercials i industrials (PIMES, comerços, maquinaria, transport de mercaderies…)
 • Assegurances de tota mena de vehicles, fins i tot de servei públic.
 • Pòlisses d’assistència en viatges
 • Pòlisses col·lectives, incloses les obligatòries per convenis laborals
 • Assegurances personals (accident, vida, estalvi, salut…)
 • Assegurances de crèdit i caució per a cobrir riscos contra la morositat dels seus clientes
 • Assegurances de defensa jurídica per a particulars, comerços, PIMES, comunitats de propietaris, retirades de carnet de conduir…
 • Assegurances per a propietaris de patrimonis immobiliaris destinats al lloguer protegint-los en front d’inquilins morosos
 • Plans de pensiones i de previsió assegurada
 • Productes financers d’inversió
 • Assegurances de responsabilitat civil
 • Assegurances de responsabilitat per a Administradors