Departament Laboral i de Recursos Humans

ASSESSORS I CONSULTORS DE PIMES, S.L. li ofereix un servei impecable de gestió laboral, contractació de personal, altes i baixes de treballadors, altes d’empresa a la Seguretat Social, confecció de nòmines i assegurances socials, etc.

Departament Laboral i de Recursos HumansLa filosofia d’Assessors i Consultors de Pimes és que nosaltres ens preocupem de tota la problemàtica de la gestió de personal i cotitzacions de la seva empresa, estem atents a les finalitzacions dels contractes dels seus treballadors i les seves pròrrogues, ens preocupem de què compleixi tots els requisits formals d’afiliació i cotitzacions dels seus treballadors, sempre dintre dels terminis reglamentaris, etc. Amb la finalitat de què us podeu dedicar plenament a gestionar la vostra empresa i us despreocupeu de tota aquesta complexa problemàtica, en la qual molt probablement, no en sou expert.

Si la seva empresa disposa de Departament de Personal propi, Assessors i Consultors de Pimes Està en condicions d’oferir-vos el suport puntual que necessiteu per a optimitzar els vostres recursos.

Assessors i Consultors de Pimes disposa en tot moment de la informació més actualitzada en modalitats de contractació convenis col·lectius, etc., la qual cosa ens permet oferir-vos la millor alternativa a l’hora de plantejar-se una nova contractació a la seva empresa amb la finalitat de gaudir al màxim dels beneficis fiscals o de bonificacions de quotes de la Seguretat Social.

Assessors i Consultors de Pimes li ofereix també els seus serveis en l’estudi i desenvolupament d’expedients de regulació d’ocupació, Fogasa, CEMAC, etc.

Tant mateix ens trobem en disposició de tramitar, si fos necessari, ajornaments dels pagaments de les quotes de Seguretat Social i d’altres deutes amb la Seguretat Social.

Dins del camp de Recursos Humans, Assessors i Consultors de Pimes disposa, entre d’altres, d’un servei de selecció de personal, amb una important base de dades que ens permet trobar la persona que busqueu i no trobeu per a cobrir òptimament tots els llocs de treball de la vostra empresa.