Serveis Jurídics i MercantilisServeis Jurídics i Mercantilis

A través dels nostres despatxos jurídics associats, elaborem tota mena d’estudis i informes, i si es precís, prestem assistència lletrada.

Alguns dels serveis que desenvolupem en aquesta àrea són:

  • Estudi i redacció de tota mena de contractes (compra-venda, arrendaments, mercantils, etc...).
  • Direcció lletrada de procediments judicials civils, mercantils, laborals i Administratius.
  • Assistència i assessorament previ a l’otorgament d’escriptures i d’altres Documents Notarials.
  • Assistència lletrada en jutjats i tribunals.
  • Constitució de societats i en general de tota mena d’empreses, i també la confecció i presentació de tota la documentació precisa per al seu funcionament.