Assessorament i Planificació Fiscal

Assessorament i Planificació FiscalASSESSORS I CONSULTORS DE PIMES, S.L. li ofereix el més professional servei d’assessorament i gestió fiscal, tant si sou un empresari o professional que actua com a persona física com si desenvolupa la seva activitat mitjançant qualsevol de les figures societàries o associatives que contempla el nostre ordenament jurídic. En aquest àmbit Assessors i Consultors de Pimes li ofereix un constant suport en la gestió i la liquidació de tots els impostos que afecten la seva empresa.

A Assessors i Consultors de Pimes ens ocupem de la gestió integral dels seus impostos perquè no tingui que preocupar-se de res més que no sigui la bona marxa del seu negoci. Assessors i Consultors de Pimes s’encarrega de que tots els seus tributs es liquidin puntualment i correctament, sempre dins dels terminis reglamentaris i de la manera més avantatjosa per vostè.

Tota aquesta gestió la realitzem amb la màxima serietat i diligència, tenint molt en compte evitar les “presses d’última hora”, tant comunes i que tant propicien errors que poden resultar gravosos per a la seva empresa.

A més a més , a Assessors i Consultors de Pimes creiem que una òptima gestió tributaria passa, necessàriament, per una adequada planificació fiscal.

Segons el nostre criteri, partint de la seva situació i les seves previsions de resultats, és convenient desenvolupar una sèrie de mesures, sempre amb anterioritat al tancament dels exercicis i amb un marge de temps el més ampli possible, adreçades a reduir al mínim l’impacte tributari en la seva economia.

Desplegar informació  Impostos que afecten la seva empresa
 • Liquidacions trimestrals de l’Impost sobre el Valor Afegit.
 • Liquidacions trimestrals de Retencions de treballadors i professionals.
 • Liquidacions trimestrals de Retencions sobre lloguers.
 • Liquidacions trimestrals de mòduls
 • Pagaments trimestrals a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
 • Resums anuals d’I.V.A. i Retencions.
 • Liquidació de l’Impost sobre Societats
 • Liquidació de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
 • Determinació i posada en marxa d'un sistema de control i seguiment de costos
 • Pagaments a comte de l’Impost sobre Societats.
 • Qualsevol altre tribut o obligació fiscal que pugui afectar al seu negoci.