Foto d'ambientació. Bolígraf i documents

Assessors i Consultors de Pimes

Consell de Cent 446, Entl. 1a
08013 Barcelona
Tel.: 93 246 25 99
Fax: 93 265 34 39

 

Avís Legal

Política de Privacitat

En compliment de la Llei Orgànica 15/ 1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Assessors i Consultors de Pimes, S.L. posa a disposició de l’Usuari la següent informació:

Assessors i Consultors de Pimes, S.L. es una empresa privada amb domicili a Barcelona, carrer Consell de Cent nº 446 Entsol. 1ª titular del lloc web: www.acpymes.com y de la base de dades de caràcter personal generada amb les dades subministrades por els Usuaris.

La comunicació de les dades de caràcter personal dels Usuaris, implica el seu consentiment inequívoc per que siguin incorporats al fitxer automatitzat “CLIENTS” del qual es responsable aquesta empresa.

A tal efecte, Assessors i Consultors de Pimes, S.L., de conformitat amb el Reial Decret 994/1999, de 11 de juny d’adequació de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, guardarà les dades de caràcter personal que hagin recollit, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés de tercers no autoritzats. La informació que Assessors i Consultors de Pimes, S.L. rep dels usuaris d’aquest lloc web es tractada con la màxima confidencialitat.

L’incorporació de les seves dades al fitxer tenen com finalitat poder gestionar, administrar y agilitar els serveis a l’Usuari, així com l’enviament de notificacions d’actualització dels serveis i l’enviament, per mitjans electrònics o en suport paper, d’informació relativa a Assessors i Consultors de Pimes, S.L.

Aquest lloc web no utilitza Cookies ni qualsevol altra aplicació que permeti l’obtenció d’informació relativa als usuaris del lloc web. Malgrat això es reserva el dret a canviar el seu criteri respecte a l’ús de Cookies.

L’usuari podrà exercitar els drets reconeguts per la Llei, i, en particular, els drets d’accés rectificació o cancel·lació de dades i oposició si resultés pertinent, així com el dret de revocar el consentiment donat per a la cessió de les seves dades. Aquestos drets podran se exercitats per l’usuari mitjançant petició escrita a la següent adreça de correu electrònic: acpymes@acpymes.com o mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: Consell de Cent, 446 Entresol. 1ª de 08013 Barcelona (Espanya). La sol·licitud tindrà que incloure les següents dades: nom i cognoms de l ‘usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocopia del Document Nacional d’Identitat o passaport, i contingut concret del dret exercit.