Pimes

Segons el Directori Central d’Empreses (DIRCE), hi ha a Espanya 2.938.464 PIMES (empreses compreses entre 0 i 249 assalariats). Es a dir, el 99,87 % de les 2.942.342 empreses que conformen el cens, tret de l’agricultura i la pesca.

La major part de les PIMES exerceixen l’activitat en el sector dels serveis. Es dediquen principalment a les activitats immobiliàries, a l’hosteleria i al comerç al detall d’aliments i begudes. Malgrat que en els darrers anys el major creixement s’està produint al sector de la construcció.

Els ingressos de les PIMES es concentraven majoritàriament en el tram de menys de 2 milions d’euros (97,6% de les empreses). Quasi el 2% van ingressar entre 2 i 10 milions. Les que van tenir ingressos compresos entre 10 i 50 milions es van acostar al 0,36% i només el 0,08% van ingressar més de 50 milions d’euros.

Finalment, la condició jurídica de persona física és la forma predominant en la constitució d’una petita i mitjana empresa. La Societat limitada apareix en segon lloc i la Societat anònima en el tercer. Aquesta darrera forma jurídica està perdent protagonisme a favor de la Societat limitada, i es previsible que aquesta tendència segueixi creixent per la major idoneïtat de la Societat limitada per a la constitució d’empreses de petita dimensió.

DADES I INDICADORS BÀSICS DE LES PIMES ESPANYOLES

Empreses i la seva distribució sectorial
Total empreses 2.942.342
Indústria 247.706
Construcció 391.146
Comerç 826.196
Resta de serveis 1.477.294
Condició jurídica del total d'empreses
Persona física 1.738.670
Societat anònima 122.595
Societat limitada 839.779
Comunitat de bens 88.673
Societat cooperativa 25.515

Distribució segons dimensió
Sense assalariats 1.500.394
D'1 a 9 assalariats 1.265.099
Total micro-empreses 2.765.493
De 10 a 49 assalariats 151.506
De 50 a 249 assalariats 21.465
Total PIMES 2.938.464
De 250 i més assalariats 3.878
De les micro-empreses de 0 assalariats
Persona física 1.183.572
Societat anònima 25.347
Societat limitada 193.953
Comunitat de bens 37.191
Societat cooperativa 5.877

De les micro-empreses d'1 a 9 assalariats
Persona física 545.582
Societat anònima 49.723
Societat limitada 542.953
Comunitat de bens 49.861
Societat cooperativa 15.309

Dades DIRCE-Empreses Catalanes

Dades DIRCE-Empreses Catalanes

Dades DIRCE-Empreses Espanyoles

Dades DIRCE-Empreses Espanyoles